Z dniem 25 maja 2018 roku wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zostały postawione przed zadaniem polegającym na dostosowaniu organizacji do wymagań RODO oraz innych przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Zespół specjalistów Pure Quality jest gwarantem prawidłowego i profesjonalnego wdrożenia systemu ochrony danych osobowych w Państwa organizacji.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - RODO

Z dniem 25 maja 2019 roku wszystkie podmioty przetwarzające dane osobowe zostały postawione przed zadaniem polegającym na dostosowaniu organizacji do wymagań RODO oraz innych przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

Zespół specjalistów Pure Quality jest gwarantem prawidłowego i profesjonalnego wdrożenia systemu ochrony danych osobowych w Państwa organizacji.

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych - RODO

Etapy wprowadzenia RODO

Specjaliści Pure Quality są gwarantem prawidłowego i profesjonalnego wdrożenia RODO

AUDYT WSTĘPNY

 • identyfikacja procesów i czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych;
 • identyfikacja stosowanych środków organizacyjnych i technicznych dotyczących zabezpieczenia danych osobowych;
 • ocena dostosowania organizacji do wymagań RODO.

ANALIZA RYZYKA

 • Identyfikacja możliwych ryzyk wpływających na bezpieczeństwo przetwarzanych w organizacji danych osobowych;
 • Opracowanie raportu oceny ryzyka.

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI

 • Opracowanie dokumentacji dostosowanej do realizowanych w organizacji procesów przetwarzania danych osobowych, między innymi: Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych, Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, Instrukcji Zarządzania Ryzykiem, Instrukcji niszczenia nośników danych, Rejestru czynności przetwarzania danych, Rejestru kategorii czynności przetwarzania danych, Rejestru naruszeń, wzorów umów powierzenia, klauzul informacyjnych oraz niezbędnych upoważnień.

SZKOLENIE PERSONELU

 • Przeprowadzenie szkolenia wstępnego z praktycznymi ćwiczeniami w zakresie wdrożonych polityk i zasad bezpiecznego przetwarzania danych osobowych w organizacji oraz obowiązujących przepisów prawa.

WDROŻENIE PRZYJĘTYCH POLITYK

 • Wdrażanie „krok po kroku” rekomendowanych przez Pure Quality i zatwierdzonych przez Administratora (tj. Państwa organizację), organizacyjnych i technicznych środków zabezpieczenia danych osobowych;
 • Współpraca z wyznaczonymi pracownikami w tym zespołem informatyków nadzorujących system informatyczny Administratora .

AUDYT KOŃCOWY

 • Ocena dostosowania organizacji do spełnienia wymagań prawnych w zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym RODO;
 • Opracowanie raportu z audytu końcowego.