Audyty i Inspekcje

 • Czy osiągam cele które sobie stawiam?
 • Czy chcę rozwijać działalność i nie iść dalej przez mgłę?
 • Czy chcę czekać aż ocenę wystawią mi niezadowoleni klienci?
 • Moja organizacja wdrożyła system zarządzania lub wymagania RODO, ale nie jestem pewien, czy działania poszły w dobrą stronę?
 • Chcę się przekonać, czy mój system zarządzania działa prawidłowo?
 • Chcę ocenić skuteczność swoich działań?
 • Oczekuję informacji, czy nie grożą mi kary wynikające z RODO?
 • Chcę spać spokojnie i nie tracić Klientów z powodu niewłaściwej realizacji ich wymagań?
 • Czy dostawca surowca/usługi faktycznie daje mi to czego od niego oczekuję?
 • Czy mogę spokojnie powierzyć im dane osobowe?
Audyty i inspekcje

Jeżeli na jedno pytanie odpowiedziałeś "TAK"

Nasz audyt oraz inspekcja rozwieją Twoje wątpliwości i dadzą rzetelną odpowiedź.

Audyt wewnętrzny systemu zarządzania lub inspekcja ochrony danych osobowych oraz ocena zgodności z wymaganiami ISO/RODO:

 • przeprowadzamy audyty potwierdzające zasadność i właściwość posiadanego systemu zarządzania (ISO),
 • przeprowadzamy inspekcje oceniające prawidłowość stosowania przepisów prawa w tym ochrony danych osobowych (RODO),
 • oceniamy organizację – szukamy możliwości działań zapobiegawczych i doskonalących,
 • potwierdzamy gotowość organizacji do zgłoszenia do certyfikacji lub akredytacji,
 • zapewniamy pomoc we wprowadzaniu działań poauditowych,
 • prosta droga do certyfikacji/ akredytacji własnego systemu zarządzania
 • prosta droga do prawidłowego zabezpieczenia danych osobowych,
 • gwarantujemy poufność.

Audyty u dostawcy – narzędzie skutecznego nadzoru:

 • Czy wiesz jak działa system u dostawcy surowców lub usług, za które Twoja firma bierze odpowiedzialność przed Klientem? Nie?
 • Czy zawsze wierzysz certyfikatom wydanym przez jednostkę certyfikującą i pokazywanym przez dostawcę? Tak?
 • Czy analizowałeś ryzyko jakie niesie ze sobą nie wykryty błąd który trafi do Klienta, a utrata poufności danych osobowych? Nie?

… należy to zmienić dla bezpieczeństwa własnej firmy. Możemy w Twoim imieniu przeprowadzić audyt i zweryfikować, czy jego organizacja jest zgodna z zaakceptowaną przez Ciebie deklaracją działania.

Nasi audytorzy i inspektorzy to zespół doświadczonych praktyków w swoich branżach.