Wdrożenia ISO/HACCP/GMP/GLP

Pure Quality specjalizuje się we wdrażaniu, utrzymaniu i doskonaleniu systemów:

 • zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO 9001,
 • zarządzania środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001,
 • zarządzania w Laboratoriach medycznych wg normy PN-EN ISO 15189 (akredytacja),
 • zarządzania w Laboratoriach badawczych i wzorcujących wg normy PN-EN ISO/IEC 17025 (akredytacja),
 • zarządzania bezpieczeństwem żywności wg norm PN-EN ISO 22000, BRC Food oraz IFS Food, FSSC 22000
 • zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy PN-EN ISO/IEC 27001,
 • zarządzania informacjami o ochronie prywatności wg normy PN-EN ISO/IEC 27701,
 • zarządzania działaniami antykorupcyjnymi wg normy PN-ISO 37001,
 • zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-ISO 45001,
 • zarządzania energią wg normy PN-EN ISO 50001,
 • systemu HACCP wg wymagań Codex Alimentarius

oraz programów wstępnych tzw. dobrych praktyk (np. GMPGHP):

 • Produkcja żywności – GMP i GHP – wytyczne branżowe, organizacji międzynarodowych i zawarte w przepisach prawa;
 • Kosmetyki – GMP – Dobre Praktyki Produkcyjne  wg wymagań normy PN-EN ISO 22716,
 • Laboratoria – GLP/DPL – Dobra Praktyka Laboratoryjna (OECD, unijne i polskie akty prawne, wytyczne Biura do spraw Substancji Chemicznych).

Certyfikacja & akredytacja

Z nami zdobędziesz certyfikat akredytowanej jednostki certyfikującej

Skuteczne wdrożenie systemu zarządzania może zostać potwierdzone przez niezależną akredytowaną jednostkę certyfikującą. Certyfikat systemu zarządzania stanowi dla zainteresowanych stron (klienci, organy nadzorcze) dowód prawidłowego działania organizacji.

Pure Quality pomaga w wyborze odpowiedniej dla Państwa i Państwa klientów, akredytowanej jednostki certyfikującej oraz zapewnia wsparcie w trakcie procesu certyfikacji.

Certyfikacja & akredytacja