Informacje na temat przetwarzania danych osobowych Kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 2016/679  – dalej jako „RODO”, informujemy, iż:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Pure Quality Kacprzak, Szczerski sp.j. z siedzibą w Warszawie (02-641) przy ul. Malawskiego 7/12, tel.: +48 500-492-209, e-mail: kontakt@purequality.pl.
 2. Twoje dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy (Art. 221 Kodeksu pracy) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, natomiast pozostałe dane, np. zdjęcie lub dane do kontaktu, na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 3. W przypadku rekrutowania na umowę o współpracy (b2b) lub umowę zlecenie, dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niezbędności do zawarcia i wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO
 4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres 30 dni po zakończonym procesie rekrutacji.
 5. Jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje dane będą przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji przez okres 1 roku lub krócej jeśli wycofasz zgodę na przetwarzanie swoich danych.
 6. W celu odwołania zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji należy wysłać wiadomość na podany wyżej adres mailowy Administratora.
 7. Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne (np. hosting skrzynek mailowych) na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Posiadasz prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 10. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 11. Twoje dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu oraz nie będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

Oświadczenie zgody:

Jeśli wysyłasz CV niezależnie od przeprowadzanych obecnych rekrutacji, w celu wzięcia udziału w rekrutacji  w przyszłości lub po zakończeniu rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz chcesz brać udział w przyszłych rekrutacjach, prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Pure Quality z siedzibą w Warszawie (02-641) przy ul. Malawskiego 7/12 na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie”